Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich

Największe nierówności w Unii Europejskiej

Polska jest krajem o największych nierównościach w Unii Europejskiej (wg badań zespołu Piketty’ego 10% najlepiej uposażonych przejmuje 40% PKB) i na straży tych nierówności stoją dziennikarze, analitycy, ale też olbrzymie rzesze pożytecznych głuptasów, które wbrew własnym najlepiej pojętym interesom, bronią mechanizmu w którym bogaci, czyli nie oni, się bogacą, a biedni, czyli często właśnie oni, biednieją.